ВСЕЛЕНАТА

ЕДНА ЛИШЕНА ОТ МАГИЯ ПРИРОДА Под природа не разбирам някаква богиня или друга въображаема сила, а се възползвам от тази дума, за да означа самата материя, доколкото я разглеждам с всички приписвани и от мен качества, взети заедно, и при условие, че Бог продължава да я запазва в същия този вид, в който я е … Продължете с четенето на ВСЕЛЕНАТА