АНАЛИЗАЦИОННИ НАБЛЮДЕНИЯ

АНАЛИЗ НА ГЛАВНИТЕ ГЕРОИ В ЛИТЕРАТУРНОТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ Изясняване на връзката между системата от характери със замисъла на автора и творческата история на произведението. Човешките образи като главен фактор в логиката на сюжетното развитие. Връзката на героите с нравствените, естетически, политически проблеми. Разкриване на авторовото отношение към героите като път към установяване на основната мисъл на … Продължете с четенето на АНАЛИЗАЦИОННИ НАБЛЮДЕНИЯ