СТИЛИСТИЧНИ ФИГУРИ, ТРОПИ, СТИЛИСТИЧНИ ПОХВАТИ Езикови похвати , чрез които една дума получава ново значение АНАФОРА- повтаря се един и същ израз в началото на стих, строфа или изречение. Пример: Гергана– пиле шарено, Гергана– кротко агънце…/П. Р. Славейков/ АЛЕГОРИЯ-дума,словосъчетание или израз,които имат преносен смисъл/говори се едно,а се разбира друго/ Пример:Заглавия на  произведения,образи на животни и […]

Прочети

РЕЗЮМЕ Указания Резюмирането е сбито предаване на съдържанието на даден текст. В резюмето пишещият НЕ изразява своето лично отношение. Информацията се предава неутрално. Съхранява се терминологията. Използват се несвидетелски глаголни форми в сегашно време. Практически съвети: Внимателно   прочетете  текста: 1.     Определете коя е темата на текста- за какво се разказва /Ако има заглавие, съобразете се […]

Прочети

Скъпи родители на малките палавници! През април ще трябва вече да сте взели своето решение и да подадете документи за прием в първи клас. Прочетете за условията в нашето училище, учителите ни са доказали своите качества. Предложението е наше- изборът ваш!

Прочети

Дванадесети клас 128 Владислава Йорданова Божилова 1. СОУ Добър 3,88 21 Нона Танчева Кацарова 1. СОУ Мн. добър 4,88 Осми клас Цвета Мирославова Костадинова 1. СОУ 4,25 Александра Цветанова Маринова 1. СОУ 3,75 Доротея Лъчезарова Михайлова 1. СОУ 3,25 Единадесети клас 1. Деяна Каменова Иванова 1. СОУ 3,25

Прочети

Десети клас 1. Деница Александрова Александрова 1. СОУ 5.13 2. Рая Сашова Атанасова 1. СОУ 5.13 3. Красимира Георгиева Георгиева 1. СОУ 4.13 4. Дария Валентинова Казакова 1. СОУ 5.63 5. Марта Буалем Лафер 1. СОУ 3.63 6. Бетина Миленова Цветкова 1. СОУ 5.50 7. Марина Сергеева Цветанова 1. СОУ 4.50 8. Любомира Димитрова Тошкова […]

Прочети

Приятелят- моето друго аз Есе Всеки има приятели. Един повече, друг по- малко. Зависи от желанието ни, потребностите ни, дори и от чара ни. Приятелството се смята от всички за нещо наистина ценно, невинаги постижимо, Когато си по- малък, лесно можеш да имаш много приятели по простата причина, че изискванията ти и очакванията ти не […]

Прочети

ГРУБОСТТА Е ОСОБЕНО ЯРКА, КОГАТО Е ПОДПЛАТЕНА С НЕВЕЖЕСТВО И ПАРИ Есе Грубостта. Често я коментираме, отричаме, протестираме срещу нея. Никой не обича да се отнасят грубо към него. Ако това ни се случи, се чувстваме потиснати и наранени. Когато ние сме груби, се оправдаваме с нещо, с някого. Смятаме, че сме прави. Грубостта и […]

Прочети

С това есе Симона, наша бивша ученичка, понастоящем в 18 училище, ще се яви на изпит пред …японци. Разбира се, че ще го преведе на японски. Как ли ще звучи? Да й пожелаем успех! Старата къща Есе На тази улица тя е най- старата. Предполагам, че понякога това й тежи. Какво да се прави- всичко […]

Прочети

Трябва да се живее Никога не съм харесвал думата „трябва“.Струва ми се, че тя противоречи изцяло на свободолюбивата тийнейджърска същност. Но колко много разговори, твърдения и какво ли не, са изпълнени с тази дума, изразяваща непреклонна категоричност. Един известен герой също я използва и то точно, за да размишлява по въпроса- трябва ли да се […]

Прочети